Parohia noastră are denumirea de Parohia Apărătorii Patriei, adică apărătorii neamului, morți în războaie, în lagăre și închisori, pentru apărarea patriei si a credinței noastre ortodoxe. La patruzeci de zile după Învierea Domnului, în fiecare biserică se oficiază slujba de Înălțare a Domnului. Cu acest prilej, în biserica noastră, ca de altfel în toate celelalte biserici ortodoxe se va oficia, după Sfânta Liturghie, pomenirea eroilor neamului. Corala Ambroziana va intonat mai multe cântece patriotice, specifice momentului, iar pentru eroii neamului se va oficia slujba parastasului. La sfârșit, gospodinele ambroziene vor oferi în memoria acestora, în cerdacul curții bisericii parohiale, o agapă frățească.

Pomenirea eroilor români la sărbătoarea Înălţării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920 și consfinţită ulterior prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 şi 2001, când această zi a fost proclamată Sărbătoare Națională Bisericească.

Prin legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, sărbătoarea Înălţării Domnului Iisus Hristos, a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului român.

Reamintim că la fiecare Sfântă Liturghie săvârșită în bisericile ortodoxe sunt pomeniţi eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori, pentru apărarea patriei şi a credinţei ortodoxe strămoşeşti, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea şi demnitatea poporului român.

Prin credința, curajul și jertfa lor, eroii români au contribuit la consolidarea conștiinței și demnităţii naționale, afirmate concret prin dobândirea independenței, realizarea unităţii statului și apărarea constantă a libertăţii în istoria poporului nostru.