ORGANIZAȚIA DE TINERET «SFÂNTUL AMBROZIE»

Argument

Tinerii au devenit pentru Parohia Apărătorii Patriei II – Sfântul Ambrozie, o componentă principală a misiunii creștine, fiind cei cărora se adresează, cu prioritate, mesajul evanghelic și cei care, deopotrivă, se implică pentru transmiterea acestuia mai departe, semenilor lor. Din simpli ascultători ai mesajului evanghelic, tinerii simt nevoia, din ce în ce mai mult, de a se implica în lucrarea misionară a parohiei: fie prin organizarea orelor de catehism duminical, fie a unor activități social-filantropice, fie culturale, fie pelerinaje, toate având un unic scop: slujirea aproapelui. Așa se face că, de aproape 10 ani, pe lângă Consiliul Parohial și Comitetul Parohial, funcționează în parohia noastră un organism al tinerilor, denumit: Organizația de tineret «Sfântul Ambrozie».

După anii 1990, tot mai mulți tineri doresc să se apropie de Sfânta Biserică, să participe la sfintele slujbe și să participe activ la viața Bisericii. Ei căută cu sete cuvinte duhovniceşti şi sfaturi la problemele lor cotidiene, de aceea unii aleargă la preot, iar alții preferă pur și simplu să găsească lămuriri la frământările lor navigând pe internet. Mulţi dintre ei au nevoie de un duhovnic bun, de un prieten apropiat, cu care să discute anumite probleme mai delicate. Tinerii au nevoie de îndrumare personală şi nu doar de informare pasivă. Venind la biserică, tinerii intră în atmosfera duhovnicească liturgică a Sfintei Liturghii, văd alți tineri care cânta la strană sau în corul bisericii, tineri care participă la Paraclisul Maicii Domnului, tineri care merg în pelerinaje la mănăstirile din România sau în străinătate, tineri care participă la diferite concursuri sau activităţi organizate de comunitate în frunte cu preotul paroh.

Constituire

La data de 11 aprilie 2003, la inițiativa părintelui paroh Mircea Uță, s-a constituit Organizația de tineret «Sfântul Ambrozie» în cadrul Parohiei Apărătorii Patriei II. Cu acel prilej a fost redactat și votat Statutul de organizare și funcționare a Organizației și a fost ales primul Comitetul de Conducere, format din 15 tineri: George Adochiței, Lucia Butnariu, Adrian Durlea, Sorin Irimia, Anamaria Godja, Veronica Linguraru, Andreea Cefălan, Tudor Diaconeasa, Marius Ene, Nigel Iosif, Georgiana Comoniță, Cristina Bucur, Adrian Constantin, Marius Petrescu și Monica Șomăndroiu.

Organizaţia de tineret «Sfântul Ambrozie» funcţionează în baza hotărârii Consiliului Parohial, care coordonează, verifică şi aprobă activitatea acesteia.

Spicuiri din statut

Înfiinţarea Organizației de Tineret

Art. 1. - Se constituie Organizaţia de Tineret a Parohiei Apărătorii Patriei II din Bucureşti pentru a ajuta celelalte organisme parohiale, legal constituite, în vederea susţinerii activităţilor pastoral-misionare, bisericeşti, socio-comunitare, educative, culturale şi administrative din cadrul Parohiei Apărătorii Patriei II.

Art. 2. – Din Organizaţia de Tineret a Parohiei Apărătorii Patriei II din Bucureşti pot face parte tineri care frecventează în mod regulat Sfânta Biserică şi care pot şi vor să contribuie la buna desfăşurare a activităţilor parohiale.

COMITETUL DE CONDUCERE

Comitetul

Art.3. – Președintele Organizației de Tineret este preotul paroh. El este ajutat în activitatea sa de un președinte executiv, ales, anual, odată cu Comitetul de conducere al Organizației. Organizaţia de Tineret este condusa de către un Comitet de tineri;

Art.4. - Comitetul va avea un număr de 15 membrii, aleşi dintre tinerii, băieţi şi fete, în vârstă de peste 12 ani, care frecventează în mod regulat Sfânta Biserică şi care pot şi vor să contribuie la buna desfăşurare a activităţilor parohiale;

Art.5. – Membrii Comitetului se aleg pe o perioadă de un an. Ei sunt onorifici şi pot fi realeşi.

Art.6. - Pentru activităţi potrivnice Bisericii, pentru abateri morale sau absenţe repetate și nemotivate de la activitățile Organizației, membrii Comitetului pot fi revocaţi.

Structura  Comitetului

Art.7. - Comitetul de Tineret cuprinde 4 Comisii de lucru, după cum urmează:

a. Comisia de culturală şi Misiune socială, care elaborează și răspunde de următoarele activități: activităţi culturale, Proiectul catehetic ”Hristos împărtășit copiilor”, Școala de duminică / cinematograful parohial și misiune socială.

b. Comisia de spiritualitate şi ecumenism, care elaborează și răspunde de următoarele activități: spiritualitate și dialog ecumenic.

c. Comisia pentru relația cu Mass-Media, care elaborează și răspunde de următoarele activități: relaţia cu presa, relaţia cu ONG-urile, pagina web, activităţi foto / audio / video.

d. Comisia organizatoare şi administrativă, care elaborează și răspunde de următoarele activități: Secretar / avizier, trezorier sponsorizări evenimente, activităţi administrative și pelerinaje.

Comitetului de Conducere are următoarea componenţă:

COMPONENȚA COMISIILOR

Preşedinte: Pr. Paroh Mircea Uţă

Preşedinte Executiv: Alexandru Radu

Data nașterii : 25.07.1992

Locul nașterii : Oravița, jud. Caraș Severin

Ocupația : Masterand la Facultatea de Teologie Ortodoxa "Justinian Patriarhul"

Responsabil : Trezorier / sponsorizări / evenimente

Motto: "Nici frumusețea, nici bogăția nu fac pe om fericit, ci numai înțelepciunea și cumpătarea" (Clement Alexandrinul).

Adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

1. Comisia de culturală şi Misiune socială

Activităţi culturale:

Daniel Ionuț Ioniță

Data nașterii : 11.03.1990

Locul nașterii : București

Ocupația : Licențiat Facultatea de Teologie Ortodoxa "Justinian Patriarhul"

Responsabil : Activități culturale

Motto : "Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte vi se vor adăuga vouă."(Matei 6 , 33)

Adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Proiectul catehetic ”Hristos împărtășit copiilor”:

Evelin Bratu

Data nașterii : 31.05.1992

Locul nașterii : Buzău

Ocupația : Licențiat Facultatea de Teologie Ortodoxa "Justinian Patriarhul"

Responsabil : Proiectul catehetic "Hristos împărtășit copiilor"

Adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Școala de duminică / cinematograful parohial:

Eugen Gheorghe

Data nașterii : 20.01.1985

Locul nașterii : București

Ocupația : inginer

Responsabil : Școala de duminică / cinematograful parohial

Adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. - fotoeugen.blogspot.com

 
 

Misiune socială:

Corina Mihaela Nicolae

Data nașterii : 08.11.1970

Locul nașterii : București

Ocupația : Inginer

Responsabil : Asistență socială

Motto: "Dacă veți avea credință în voi cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: mută-te de aici dincolo, și se va muta. Și nimic nu va fi vouă cu neputință". (Matei 17 , 20)

Adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 
2. Comisia de spiritualitate şi ecumenism

Spiritualitate:

Georgian Chioreanu

Data nașterii : 30.12.1991

Locul nașterii : Buzău

Ocupația : Licențiat Facultatea de Teologie Ortodoxa "Justinian Patriarhul"

Responsabil : Spiritualitate

Motto : "Viața poate fi înțeleasă doar privind înapoi, dar trebuie trăită privind înainte".

Adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Spiritualitate:

Ștefan Purnichi

Data nașterii : 18.09.1974

Locul nașterii : București

Ocupația :  Controlor

Responsabil : Spiritualitate

Adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Spiritualitate:

Cristian Postolache

Data nașterii : 28.12.1989

Locul nașterii : București

Ocupația : Masterand la Facultatea de Teologie Ortodoxa "Justinian Patriarhul"

Responsabil : Spiritualitate

Adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Dialog ecumenic:

Ciprian Reghină

Data nașterii : 25.08.1988

Locul nașterii : Râmnicu-Sărat

Ocupația : Licențiat Facultatea de Teologie Ortodoxa "Justinian Patriarhul"

Responsabil : Dialog ecumenic

Motto : "Lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o" (Ioan 1,15)

Adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

3. Comisia pentru relația cu Mass-Media

Relaţia cu presa:

Ana Maria Vasilăţeanu

Data nașterii : 18.06.1985

Locul nașterii : București

Ocupația : Jurnalist

Responsabil : Relația cu presa

Adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Relaţia cu ONG-urile: Ionuţ Matei Postolache

Data nașterii : 03.05.1988

Locul nașterii : București

Ocupația : Masterand Facultatea de Teologie Ortodoxa "Justinian Patriarhul"

Responsabil:  relația cu ONG-urile.

Motto: "Cine a învățat cum sa-L iubească pe Dumnezeu, știe să iubească orice om. Căci doar o astfel de iubire dăinuie în Împărăția lui Dumnezeu".

Adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Pagina web: Marius SANDU

Data nașterii : 22.02.1986

Locul nașterii : Oltenița

Ocupația : Licențiat Universitatea Politehnică

Responsabil :  Pagina web

Motto :  "Nu încerca să fii altfel decât ești. Viața te acceptă așa cum ești. Fii tu însuți! Fii bun!

Adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

Activităţi foto / audio / video:

Alexandru Postolache

Data nașterii : 19.02.1995

Locul nașterii : București

Ocupația : Student Universitatea Politehnică

Responsabil : Activități foto / audio / video

Motto: "Curăția sufletească și trupească dobândită prin pocăință, smerenie,  spovedanie și împărtășanie deasă duc la pregustarea bucuriilor Împărăției lui Dumnezeu".

Adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 4. Comisia organizatoare şi administrativă

Secretar / avizier:

Aurelia Gabriela Popescu

Data nașterii : 19.11.1990

Locul nașterii : București

Ocupația :  Licențiată Facultatea de Teologie Ortodoxa "Justinian Patriarhul" 

Responsabil : Avizier

Adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Trezorier sponsorizări evenimente:

Alexandru Radu

Data nașterii : 25.07.1992

Locul nașterii : Oravița, jud. Caraș Severin

Ocupația : Masterand Facultatea de Teologie Ortodoxa "Justinian Patriarhul"

Responsabil : Trezorier / sponsorizări / evenimente

Motto: "Nici frumusețea, nici bogăția nu fac pe om fericit, ci numai înțelepciunea și cumpătarea". (Clement Alexandrinul)

Adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Activităţi administrative:

Adrian Constantin

Data nașterii : 04.08.1976

Locul nașterii : București

Ocupația: muncitor

Responsabil : pelerinaje

Adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Pelerinaje:

Petrică Postolache

Data nașterii : 17.02.1995

Locul nașterii : București

Ocupația : Student Universitatea Politehnică

Responsabil : Pelerinaje

Motto : "Pocăința aduce smerenie, iar smerenia deschide porțile Raiului."(Sf. Ioan Scărarul)

Adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.