ORGANIZAŢIA DE TINERET «SFÂNTUL AMBROZIE»
COMITETUL DE TINERI
Mandatul: 2014

Preşedinte: Pr. Paroh Mircea Uţă
Preşedinte Executiv:  Alexandru Radu

1. Comisia de culturală şi Misiune socială

1. Activităţi culturale - Mihai Vasilescu

2. Proiectul catehetic ”Hristos împărtășit copiilor” - Emilian Auxențiu

3. Școala de duminică / cinematograful parohial - Eugen Gheorghe

4. Misiune socială - Corina Nicolae

2. Comisia de spiritualitate şi ecumenism

5. Spiritualitate - Georgian Chioreanu

6. Spiritualitate - Ștefan Purnichi

7. Spiritualitate- Cătălin Barbu 

8. Dialog ecumenic - Ciprian Reghină

3. Comisia pentru relația cu Mass-Media

9. Relaţia cu presa - Ana Maria Vasilăţeanu

10. Relaţia cu ONG-urile - Ionuţ Postolache

11. Pagina web - Marius Sandu

12. Activităţi foto / audio / video - Alexandru Postolache

4. Comisia organizatoare şi administrativă

13. Secretar avizier - Aurelia Gabriela Postolache

14. Trezorier sponsorizări evenimente - Alexandru Radu

15. Activiăţi administrative - Adrian Constantin

16. Pelerinaje - Petrică Postolache