În data de 14 ianuarie 2018, Adunarea Parohială Electorală a ales un nou Consiliu Parohial, în conformitate cu art. 59 din Statut și art. 18 din ROD. Ca urmare, preotul paroh Mircea Uță a convocat pe membrii Consiliului Parohial ales, în ședință de constituire, în biserica parohială, pentru data de astăzi 21 ianuarie 2018. Cu acest prilej, părintele paroh le-a prezentat membrilor Consiliului Parohial articolele din Statutul BOR privitoare la responsabilitățile pe care le are Consiliul Parohial într-o parohie, după care a adresat felicitări consilierilor aleși pentru mandatul 2018-2022 și le-a urat succes în lucrarea pastoral misionară a parohiei noastre.

În continuare, părintele paroh a dat citire art. 63 din Statut şi art. 26 din ROD, privitor la delegarea epitropului. După ce a arătat rolul pe care îl are epitropul în viaţa parohiei, părintele paroh a supus la vot propunerea pentru ocuparea acestei funcții de către Dl. Alexandru Botea, care a fost ales epitrop, cu unanimitate de voturi. Apoi, președintele Consiliului Parohial a dat citire art.24 din ROD, privitor la alegerea secretarului, supunând la vot propunerea pentru ocuparea acestei funcții de către Dl. Ionuț Postolache, cântărețul bisericii, care a fost ales secretar, cu unanimitate de voturi. Odată constituit Consiliul Parohial, părintele paroh i-a invitat pe membrii acestuia să depună jurământul de credință, conform art.24 din ROD.

 Pentru Consiliul Parohial au fost alese următoarele persoane:

1.Dl. Botea Alexandru

2.Dl. Burtan Gabriel

3.Dl. Cimpoeșu Viorel

4.Dl. Ciobanu Daniel

5.Dl. Dumitru Dumitru

6.Dl. Hrișcan Gavrilă

7.Dl. Marinescu Doru

8.Dl. Moraru Nicolae

9.Dl. Stănescu Aurel

10.Dl. Vardianu Constantin

11.Dl. Venin Teodor

12.Dl. Dr. Zahiu Vladimir

Supleanți:

13.Dl. Iosif Nigel

14.Dl. Necula Marius