Având în vedere că mandatul organismelor deliberative şi executive din parohiile şi eparhiile Patriarhiei Române expiră în cursul anului 2018, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința de lucru din 6 octombrie 2017, a stabilit ca alegerile organismelor parohiale de la parohiile Bisericii Ortodoxe Române să aibă loc în ziua de duminică, 14 sau 21 ianuarie 2018 (conform hotărârii Sfântului Sinod nr. 9296/2017).

În vederea ducerii la îndeplinire a acestei hotărâri şi pentru ca alegerile organismelor deliberative şi executive pentru perioada 2018 - 2022 să se facă cu respectarea Statutului pentru organizarea şi funcționarea Bisericii Ortodoxe Române - în continuare Statut şi a Regulamentului pentru funcționarea organelor deliberative şi executive din Patriarhia Româna - ROD, în temeiul Deciziei Chiriarhale nr. 11/2017,

 

Convocăm Adunarea Parohială electorală din Parohia Apărătorii Patriei II în ziua de 14 ianuarie 2018, la ora 12. Adunarea se va tine îndată după oficierea Sfintei Liturghii în biserica parohială Adormirea Maicii Domnului şi se va ocupa numai cu alegerile membrilor Consiliului şi Comitetului Parohial, fără a se mai discuta şi alte chestiuni.

Paroh Pr. Mircea Alexă Uță