Domnul Aurică, se bucură de respectul preoților și al comunității parohiale pentru seriozitatea și hărnicia dovedite încă de dinainte de a fi ales membru în Consiliul parohial. Priceput și la lucrări de construcție, dar și la amenajarea grădinii bisericii parohiale, Domnul Aurică, cu modestia caracteristică, face echipă bună cu ceilalți ostenitori ai sfintei noastre biserici. După oficierea Sfintei Liturghii, cu prilejul împlinirii vârstei de 79 de ani, întreaga comunitate i-a cântat : La mulți ani !