Sfânta Maria Mare sau Adormirii Maicii Domnului este prăznuită pe 15 august. Sfânta Maria este una dintre cele mai importante sărbători închinate Maicii Domnului. In aceasta zi sărbătorim atât moartea și îngroparea Maicii Domnului, cât și mutarea ei la cer. Despre acest praznic nu avem informații in Sfânta Scriptură, însă, cântările si imnele de la Vecernia si Utrenia sărbătorii ne aduc multe precizări cu privire la mutarea ei de pe pământ la cele veșnice.

Dumnezeu ii descoperă printr-un înger ziua trecerii la cele veșnice. După această descoperire, Maica Domnului urcă in Muntele Măslinilor să se roage, apoi împarte văduvelor si săracilor vesmintele sale, cerându-și iertare de la toți si încredințându-i că va mijloci pentru toată lumea. Binecuvântând pe toți si-a dat sufletul în mâinile Fiului ei. In icoana Adormirii Maicii Domnului, Sfânta Maria este reprezentată stand întinsă pe pat, în mijlocul Apostolilor, în vreme ce Hristos primește în brațe sufletul Maicii Sale, simbolizat printr-o figura mică de copil îmbrăcat în alb.

La parohia noastră, Programul liturgic al sărbătorii a fost următorul:

Duminică 14 august, ora 17.00Slujba Privegherii cu scoaterea Sfântului Epitaf din Sfântul Altar și așezarea pe mormântul împodobit cu flori din mijlocul bisericii, urmat de Prohodul Maicii Domnului.

Prohodul Maicii Domnului are o însemnătate deosebită pentru credincioși, fiind în același timp o cântare de tânguire dar și o mărturisire a sfințeniei Maicii Domnului şi a Dumnezeirii Celui care s-a născut din pântecele ei cel pururea fecioresc.

Epitaful Adormirii Maicii Domnului se aduce din Sfântul Altar și se așază pe o masă în mijlocul bisericii, sub policandru, la Slava Stihoavnei Vecerniei mici, întocmai cu rânduiala scoaterii Epitafului Domnului în Sfânta și Marea Vineri sau la cântarea troparului praznicului, glasul I: ”Întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te-ai la viață, fiind Maica Vieții, și, prin rugăciunile tale, izbăvești din moarte sufletele noastre”.

La finalul Doxologiei a avut loc procesiunea cu Sfântul Epitaf în jurul bisericii. S-au făcut patru opriri și la fiecare oprire s-a rostit o ectenie. După procesiune, toți credincioșii au trecut pe sub Sfântul Epitaf, la intrarea în biserică. Apoi, Sfântul Epitaf a fost așezat pe Sfânta Masă, unde va rămâne până la Odovania praznicului (23 august).

Duminică 14 august, ora 22.30Slujba Paraclisului Maicii Domnului, cu citire din Psaltirea Maicii Domnului.

Paraclisul Maicii Domnului se poate face oricând, dar în mod deosebit în postul Adormirii Maicii Domnului. Este creația lui Teostirict Monahul, iar după alții, a lui Teofan. Acest paraclis se cântă la întristarea sufletului și la vreme de nevoie.

Psaltirea Maicii Domnului nu este o carte canonică, precum Psaltirea lui David, din Vechiul Testament. Această adunare de imnuri scrise în cinstea Preasfintei Fecioare Maria, ca şi Prohodul Maicii Domnului, este de origine slavă şi a fost compusă de-a lungul timpului din evlavie şi dragoste pentru Împărăteasa cerului. Tradusă şi în limba română, Psaltirea Macii Domnului este citită de credincioși cu evlavie, deși folosirea ei nu s-a generalizat în cultul Bisericii Ortodoxe Române.

Luni 15 august, ora 9.00 – Acatistul Adormirii Maicii Domnului urmat de Sfânta Liturghie a Sf. Ioan Gură de Aur. Răspunsurile liturgice au fost date de corala mixtă Ambroziana, care, la chinonic, a susținut un concert de pricesne, închinat Maicii Domnului. După oficierea, în biserică a Sfintei Liturghii, a urmat festivitatea de premiere a câștigătorului primei ediții a Campionatului parohial de ping-pong, câștigat de elevul Dimitrie Uță. A urmat apoi o agapă oferită de dl. Costel Vardianu tuturor Măriilor din parohia noastră.