Domnul Aurică, așa cum îl cunosc oamenii din parohie, se bucură de respectul preoților și al comunității parohiale pentru seriozitatea și hărnicia dovedite încă de dinainte de a fi ales membru în Consiliul parohial.

Priceput mai ales la amenajarea grădinii bisericii parohiale, domnul Aurică, cu modestia caracteristică, face echipă bună cu ceilalți ostenitori ai sfintei noastre biserici. După oficierea Sfintei Liturghii, cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani, întreaga comunitate i-a cântat : La mulți ani !