Încă din primele zile ale anului, slujitorii sfintei noastre biserici merg la casele credincioșilor și vestesc minunea Botezului Domnului nostru Iisus Hristos. Cu acest prilej, preoții binecuvântează și sfințesc casele credincioșilor prin stropirea cu apă sfințită. Nu este întâmplătoare folosirea apei în actul de binecuvântare și sfințire a caselor, apa, ca element fundamental al creației, este asociată, pe lângă curățirea corpului uman și a diferitelor lucruri materiale și lucrării de curățire spirituală, de spălare a păcatelor și de renaștere la o nouă viață în Biserica lui Hristos.

Apa sfințită poartă în ea puterea curățitoare și sfințitoare a harului dumnezeiesc. Prin rânduiala sfințirii caselor, le încredințăm pe acestea purtării de grijă a lui Dumnezeu. Casa nesfințită este, ca și omul nebotezat, vulnerabila lucrării diavolului. In casa sfințită, creștinul este protejat de acțiunile celui rău, cu condiția să nu aducă el însuși răul în casa sa printr-o viață lipsită de Dumnezeu.